NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

ÖLFEST 21 september!.

Ölfest på Skebopuben 21 september 2013 kl. 17:00- 20:00
Inträde 200:- I detta ingår ölprovning (4 sorter), föreläsning av Skebo Bruksbryggeri samt en lättare måltid (Chili con carne, bröd, ost och smör).
Vi startar med gemensam ölprovning. Därefter får var och en köpa och prova vad den vill i baren som kommer att ha ett utökat ölsortiment under denna tillställning.
Vi begränsar antalet deltagare till 60 stycken, så det är först till kvarn som gäller.
kl. 20:00 övergår kvällen i en vanlig pubkväll.

Som vanligt krävs ett medlemskap i Skebobruks kulturförening.
På vår hemsida under länken Boka biljetter! kan du både boka biljetter och lösa medlemskort. 

Varmt välkomna önskar Skebobruks kulturförening och Skebo Bruksbryggeri.


OBS! Du kan bara betala med kontanter inne på Skebopuben. 
Medlemsskap kan inte lösas i entrén på puben. 
Mer INFO på vår hemsida http://skebobrukspub.blogspot.se/

Kallelse till Extra årsmöte måndag 16 sept.

Till alla medlemmar i Skebobruks Kulturförening! 
Styrelsen har lagt fram ett förslag till nya stadgar för föreningen.
Det måste godkännas vid två på varandra följande årsmöten för att bli giltigt. Därför kallas alla medlemmar till ett extra årsmöte i Skebopuben måndagen den 16 september 2013 kl. 19.00.

Stadgeförslaget har tillkommit då man funnit att de gamla stadgarna, drygt 25 år gamla, inte längre är adekvata.
Välkommen till årsmötet! Eva Rytterlund ordförande

Här kan du läsa det nya förslaget!!

Stadgar för Skebobruks Kulturförening 

Namn: Föreningens namn är Skebobruks Kulturförening.

Ändamål: Föreningens ändamål är att äga och förvalta Gjuteriet samt att verka för värnet av vårt kulturarv och ge utrymme för olika kulturella aktiviteter.

Säte: Föreningen har sitt säte i Skebobruk.

Medlemskap: Medlem i föreningen är den som erlagt medlemsavgift för aktuellt år och därigenom stödjer föreningens ändamål.

Medlemsavgift: Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Styrelse: Styrelsen, som väljs av årsmötet, ska bestå av minst fem ledamöter samt två ersättare och mandattiden är två år. Hälften av ledamöterna och ersättarna väljs jämt år och övriga väljs udda år. Ordföranden väljs av årsmötet på två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. '

Revision: Årsmötet utser revisor samt ersättare för en period av ett år.

Valberedning: Årsmötet utser valberedning bestående av två personer för en period av ett år.

Årsmöte: Årsmöte ska hållas så tidigt på året som möjligt, dock senast före april månads utgång. Alla medlemmar är röstberättigade. Kallelse till årsmöte ska utgå minst två veckor i förväg.

Stadgar: Stadgeändring erfordrar likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Mellan dessa årsmöten ska passera en tid av minst tre månader.

Föreningens upplösning: För upplösning av föreningen krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Dessutom krävs kvalificerad majoritet (75%) för att beslut om upplösning ska gälla. Vid upplösning av föreningen ska försäljning av föreningens egendomar ske och beslut om fördelningen av dess tillgångar ska fastställas av årsmötet.

Ransta Trädgård

Ett band med namnet Ransta Trädgård väcker genast nyfikenhet.
Och lyssnar man på några av gruppens låtar så inser man att här finns något speciellt.
Nu kommer Ransta Trädgård till Skebopuben på lördag den 24 augusti kl. 21. Missa inte detta!
Musik som för tankarna till Latinamerika och texter på svenska som berör. Endast 120 kr.
Biljetter i Macken eller via www.skebobrukspub.blogspot.com eller i entrén.

Kolla gärna in videon till Don Diegos hemlighet: http://www.youtube.com/watch?v=qmaRkryrz_U 
 Sponsor: Borgersen Revision

Välkommen! Rolf

Jazzerian & Rivers and Leafs. 17 augusti.


Nu släpper vi pappersbiljetterna till lördagen den 17 augusti,
då puben gästas av två band med lokalanknytning.

Jazzerian.
Med trummisen David Holmgren från Ytternäs, inleder kvällen.
Gruppen spelar lättlyssnad publikvänlig jazz.
Jazzkvintett med sättningen sång, saxofon, gitarr, bas och trummor. Spelar en skön blandning av svängiga låtar med stor spelglädje och kreativitet, allt från gamla klassiker till mer modernare.

Därefter följer Rivers and Leafs.
Ett band med bl a basisten Torben Olsson från Skebo.
Vi spelar egen snygg Singer/songwriter-musik med inslag av pop och folkmusik.
Rasmus Söderberg: sång, ackustik gitarr och pian, Torben Olsson: kontrabas,
Martin Björklund: fiol, Ellinor Videfors: sång,
Martin Wikström: piano, trummor, Max Blank: trummor, percussion

Vi ser fram emot en trevlig och omväxlande musikkväll.
Du kan som vanligt välja mellan att köpa din biljett i macken i Skebo
eller här på hemsidan via Upplev Roslagen
Överblivna biljetter säljs dessa i entrén.

Välkommna!

ÅK BUSS TILL SKEBOPUBEN.

Vi reserverar oss för dessa tider är enligt SL:s reseplanerare.
TIPS: Kolla själv mer noga på gällande sommartidtabell.
NORRTÄLJE-SKEBOBRUK
19:45 Norrtälje busstation buss 641mot Hallstavik 20:20 Skebobruk norra

Skebo-Norrtälje
00:09 Skebobruk norra buss 641 mot Norrtälje 00:43 Norrtälje busstation


HALLSTAVIK-SKEBOBRUK
19.57 Hallstaviks station buss 639 mot Stockholm ca 20:10 Skebobruk norra

Skebo-Hallstavik
23:26 Skebobruk norra buss 641 mot Hallstavik ca 23:44 Hallstaviks station
alt.
ca 23:35 Skebobruk norra buss 639 mot Hallstavik 23:51 Hallstaviks station


RIMBO-SKEBOBRUK (hem via Norrtälje)
19:59 Rimbo station buss 639 mot Hallstavik ca 20:36 Skebobruk norra

Skebo-Rimbo
00:09 Skebobruk norra buss 641 mot Norrtälje 00:43 Norrtälje busstation
Buss 641 ansluter till:
00:45 Norrtälje busstation buss 696 mot Stockholm  01:13 Rimbo station

PS: dessa tider gäller nog fram till skolstarten hösten 2013.?..
OBS Det är bara kontanter som gäller hos oss.