NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

Ewert Ljusberg 8 mars

Ewert Ljusberg äntligen tillbaka När Ewert var här förra gången slog han publikrekord.
Han bjöd också på en bejublad föreställning. Nu är han tillbaka med sina visor och berättelser.
Kolla Ewerts hemsida här.  120 kr kostar inträdet och du kan förköpa här på vår hemsidaEwert Ljusberg – mannen som mer än någon annan personifierar beskrivningen ”Den av de legendariska svenska trubadurerna som fortfarande lever, typ”. Alla har vi någon gång hört honom (förut) berättandes sina vitsar och historier i Rix-Televisionen. Vi har desslikes, i stor utsträckning, avhört hans bullrande humanism på folkparker, festivaler och festplatser såväl som konsertscener över hela vår avlånga Nord under mer än 30 års tid. Förförts har vi av hans stora röstomfång och hans enorma repertoardito, och förfasats har vi av hans frimodiga burleskitet vad vissångarbeteende anbelangar. Ewert är på många sätt ”större än livet” i det att han aldrig upphör att intressera, informera och intonera den svenska folksjälen! Ädlaste kulturnyttjare! Här får du äntligt ditt lystmäte!  

(Text och bild hämtat från http://ewertljusberg.se)

Blues med Lisa Lystam Trio lördag 15 februari plus mycket annat‏

Här en filmsnutt från Lisa på Skebopuben.

Hej alla medlemmar!
Efter Skrotkulturen och vår egen After ski är det nu dags att samla folk till lördagens bluesafton.


Lisa Lystam, den unga bluessångerskan, med sin trio.
Fredrik Karlsson spelar gitarr och världsmästaren Micke Fall spelar munspel. Eventuellt utökas trion med en slagverkare på litet batteri.
Lisa fick fantastiska recensioner efter sommarens olika festivaler. Så nog kan vi se fram emot en härlig kväll... Alltså: Lördag 15 februari kl. 21. Vi öppnar kl. 20, som vanligt. 120 kr. Biljetter finns i macken och via hemsidan www.skebobrukspub.blogspot.com


Lägg också redan nu följande datum på minnet: 
Lördagen den 8 mars kl. 11.00 har vår förening årsmöte. Förutom sedvanliga ärenden som val av styrelse, ekonomi, framtidsplanering mm, så ska vi också fatta beslut om de nya stadgarna (se förslaget nedan). På det extra årsmötet i september antogs de nya stadgarna, men det krävs två årsmöten för att de ska gälla. Fika utlovas. Välkommen! (På kvällen framträder publikfavoriten Ewert Ljusberg på puben...)

Lördag den 29 mars blir det RELEASEFEST på puben för Skeboförfattarinnan Ingrid Boströms nya spänningsroman. Många överraskningar utlovas. Mer information kommer.

Onsdagen den 16 april kl. 19 tjuvstartar vi årets Sommarnattens toner med en musikkväll i Smedjan.
Vi får då besök av Uppsala Gossensemble, UGGE. Denna kvartett gjorde ju sådan enorm succé på puben i slutet av januari. Nu får vi ännu en chans att bli imponerade, och roade, av dessa skönsjungande herrar. 

Hälsningar ordförande Eva Rytterlund och Rolf Hedin.

OBS! ENDAST KONTANT BETALNING PÅ PUBEN 

Stadgar för Skebobruks Kulturförening

Lördagen den 8 mars kl. 11.00 har vår förening årsmöte.
Förutom sedvanliga ärenden som val av styrelse, ekonomi, framtidsplanering mm, så ska vi också fatta beslut om de nya stadgarna (se förslaget nedan).
På det extra årsmötet i september antogs de nya stadgarna, men det krävs två årsmöten för att de ska gälla. Fika utlovas. Välkommen!

Stadgar för Skebobruks Kulturförening 

Namn: Föreningens namn är Skebobruks Kulturförening.

Ändamål: Föreningens ändamål är att äga och förvalta Gjuteriet samt att verka för värnet av vårt kulturarv och ge utrymme för olika kulturella aktiviteter.

Säte: Föreningen har sitt säte i Skebobruk.

Medlemskap: Medlem i föreningen är den som erlagt medlemsavgift för aktuellt år och därigenom stödjer föreningens ändamål.

Medlemsavgift: Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Styrelse: Styrelsen, som väljs av årsmötet, ska bestå av minst fem ledamöter samt två ersättare och mandattiden är två år. Hälften av ledamöterna och ersättarna väljs jämt år och övriga väljs udda år. Ordföranden väljs av årsmötet på två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Revision: Årsmötet utser revisor samt ersättare för en period av ett år.

Valberedning: Årsmötet utser valberedning bestående av två personer för en period av ett år.

Årsmöte: Årsmöte ska hållas så tidigt på året som möjligt, dock senast före april månads utgång. Alla medlemmar är röstberättigade. Kallelse till årsmöte ska utgå minst två veckor i förväg.

Stadgar: Stadgeändring erfordrar likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Mellan dessa årsmöten ska passera en tid av minst tre månader.

Föreningens upplösning: För upplösning av föreningen krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Dessutom krävs kvalificerad majoritet (75%) för att beslut om upplösning ska gälla. Vid upplösning av föreningen ska försäljning av föreningens egendomar ske och beslut om fördelningen av dess tillgångar ska fastställas av årsmötet.

Snart...Nu står vi även med på Norrtelje Tidnings Evenemangssida
Och då även i papperstidningen under "Evenemang".

SKEBONYTT!..


AFTER SKI ! Lördagen 1 februari blev en mindre succé kan man nog påstå.
The Up Country Blacksmiths stod för sång och musik.
Det fanns som utlovat glühwein, bratwurst och (välfyllt) skidställ utanför.
Foto: Hannele Westin.Sen har vi ju Schebo Bageri & Skafferi - det lilla bageriet med det stora hjärtat.
Klicka här för att se deras sida på Facebook.
Sen ryktas att Skebogrillen är på gång med lovande lokala förmågor...