NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

FOTO - UTSTÄLLNING / TÄVLING

Skebobruks kulturförening fyller 30 år! 

 Det vill vi att du är med och firar genom att delta i utställningen 

30 år i kulturföreningens verksamhet”. 

 Har du fotografier hemma i byrålådan som anknyter till kulturföreningen?
Kanske midsommarkort, foton från utklädningsparaden eller bilder på allt arbete bakom allt det roliga. Då kan du vara med i kulturföreningens fotoutställning i höst. 


Maila eller posta dina bilder- max åtta bilder per person. 
 Skriv ditt namn och telefonnummer i mailet eller bak på korten om du skickar dem via post. 
 Sista datum att skicka in är 31 maj 2015. 

 Vi kommer också att anordna en tävling i anknytning till utställningen. Har du ett foto som du tycker är ovanligt vackert, roligt eller speciellt? Skicka då in det, tillsammans med dina andra (max åtta) foton eller bara det fotot du vill tävla med. Glöm inte att ange vilket foto du tävlar med om du också är med i utställningen. Märk fotot ”TÄVLING”- via mail eller när du postar det.

 Om du väljer att maila dina foton, gör det då till skebopuben@hotmail.com

 Om du väljer att posta dina foton, gör det då till
 Maria Ek
 Harbroholm 5 B
 763 93 Skebobruk

 Utställningen kommer sedan att kunna beskådas av alla.
Vi kommer också att utse en vinnare i vår fototävling.
 Varmt välkomna att skicka in för glatta livet och gör kulturföreningens födelsedagskalas en fest att minnas!

 Hjärtliga hälsningar från kulturföreningen

Årsmöte Skebobruks Kulturförening

Årsmöte med Skebobruks Kulturförening 
Lördagen 7 mars kl. 11.00. 
Alla medlemmar välkomna! Fika.


Verksamhetsberättelse för Skebobruks kulturförening verksamhetsåret 2014 

Åter igen, ett mycket bra år! Mycket aktiviteter och arbete, ännu mera glädje och trevlig samvaro. 
Nyhet för i år är att Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning, hållit två insparkar, för de nya sköterskeeleverna hos oss. Intagning sker januari och augusti. De har sovit i sporthallen och övrig tid vistats i Gjuteriet. Vi har bistått med allehanda service, frukost, lunch, middagar. Ett fantastiskt arbete, utfört av oss och detta har gett ett betydande tillskott till kassan. Ca 64000 kr 
Sista fredagen varje månad har barn- och ungdomar träffats för disco, halloweenfest mm. Ungdomsverksamheten är mycket uppskattad och har lockat i snitt ett 25-tal deltagande varje gång.  
Sedan i höstas har det varje måndag kväll, med undantag av den första måndagen varje månad, varit syjunta på puben för den som vill. Valfritt handarbete. 
Byloppisen, gick av stapeln på lördagen i Kristi himmelsfärds helg. Bordshyra och kaffeförsäljning gav ca 4200 kr till föreningen.  
Skebo Ölrus och Bärsärkargång, kombinerad ölprovning med motion. Mycket trevligt. 7500 kr 
Skebo bruksbryggeri har sedan start, som en del av hyran, lagt 50 öre per såld liter öl. Ju mer som säljs desto bättre för oss alla. I år blev det hela 34000 kr.  
Succé med Doug Seegers i dagarna 5. Tänk att urpremiären blev på Skebopuben. Det känns fortfarande lite overkligt att lilla Skebo fick den stora äran. Fem vardagar lyckades vi bemanna puben och göra ett mycket proffsigt jobb med korvgrillning och allt. 36000 kr 
Traditionsenligt midsommarfirande, mycket besökare, aningen kallt väder men fantastiska insatser från en stor skara medlemmar gav ett tillskott på ca 12500 kr till kassan 
På midsommardagen var det skattjakt för såväl stora som små. Denna gång med utklädda statister. 
Sommarnattens tonerklassisk musikfestival arrangerad av David Lampel, för tredje året i Skebobruk. Konserterna hölls i Orangeriet den 19-21 juli. Föreningen har deltagit i förarbeten som sponsring, annonsering, tillverkning-och spridning av biljetter, budgetarbete, logistik mm samt mycket övrigt praktiskt arbete under festivaldagarna. Före fredagens kvällskonsert, anordnades en sponsorbjudning i puben. Föreningen ansvarade för servering av lättare förtäring vid Orangeriet i samband med konserterna. Puben fick liksom förra året vara föredragslokal, Smedjan var café och utställningslokal (foto och keramik). Ca 25 medlemmar ur kulturföreningen gjorde ett fantastiskt arbete under festivaldagarnaMan kan inte säga annat än att detta Fransk-svenska samarbete har blivit en uppskattad succé. Ett ekonomiskt överskott , fördelades enligt följande: 20000 kr till föreningen 20000 kr till David Lampel och 11500 kr fonderades till nästa år. Intäkter servering ca 20000 kr. 
Lördagen under Sommarnattens toner avslutades med vår traditionsenliga utklädningsfest. Denna gång kunde de som var utklädda vinna fina priser. Barnen fick godispåse. Mycket uppskattat. Målet var att få flera att vara med och klä ut sig, så att traditionen inte dör ut. Bättre deltagande än 2013! 
Vi har haft möten för styrelsen, pubgruppen och SmedjangruppenMycket ideellt arbete har utförts vid städdagar(ute och inne), teknikutveckling, hemsidor, fastighetsskötsel (ute och inne), gräsklippning, snöskottning, inhandling, Skebohallen, midsommarfirande, festivalarbete, caféarbete, bakning, matlagning, artistbokningar, affischering, biljettillverkning, filmkvällsarrangemang, fotbollskvällar, pubkvällar, uthyrningar, planering, quiz, musik och många andra saker. 
Artister som framträtt I puben/övrigt på puben : QuizUppsala skrotcentral, Up Country BlacksmithsAfter SkiLisa Lystam Trio, Ewert Ljusberg, The Tullamore Brothers, releaseparty Ingrid Boströms bok, BjäranUppsala Gossensemble (UGGE), Elliot Murphy och Oliver Durand, Freddie and the Airbags, Doug Seegers med Ellen Sundberg band, Projekt GRO, Split Vision FamilyYonderGypsy Swing med Les Petits NoveauxHellsingland Underground, The Ballroom Band(Releaseparty), Vagabond Ways, E B Andersson and the Resolutes, Wasa Express, Shoutin Red, Julfest med Lucia . 
Smedjan har under året hyrts ut till olika fester och sammankomster. Smedjegruppen har skött uthyrningar och skötsel av lokalerna på ett föredömligt sätt. Inkomst av uthyrning ca 39000 kr 
Skebohallen drivs i Kulturföreningens regi. Inkomster ca 30000 kr. Tid finns bokad för föreningens medlemmar.  
Vi har fått bidrag med 30000 kr till arrangemanget Sommarnattens toner från Roslagens sparbank. 
Vi har även fått verksamhetsbidrag från Norrtälje Kommun med 41000 kr. 
Gjuteriet har putsats utvändigt på de ställen där fasaden varit skadad. Kostnad 7000 kr 
Hissen har äntligen lagats och dessutom blivit besiktigad. Kostnad ca 30000 kr 
Styrelsen har bestått av Eva Rytterlund (ordförande), Stefan Ekedahl (kassör), Carin Frössling (sekreterare), Rolf Hedin, Marie Dahl, Carina Lindblad, Patrik Eriksson, Jan Lindstedt, Robert Cegerblad, Maria Ek, Erik LarssonErsättare har varit Lars Östman och Anders Mattson. 
Revisor har varit Ulla Björnback-Pilz. Revisorsersättare har varit Hans Hammarfors. 
Valberedning Ove Carlsson och Leif Cegerblad. 
I pubgruppen har ingått Bengt Mattsson, Carin Frössling, Mats Rytterlund, Eva Rytterlund, Peter Johansson, Leif Östling, Chris Hallén, Seppo Pulkkinen, Carina Lindblad, Eleonor Lindstedt, Jan Westin, Hannele Westin och Lars Östman, Elsie Asplund. 
smedjegruppen har ingått Marie Dahl, Annette Hedin, Anette Lindberg, Marie Ekeberg, Gitte Wiik, Eva och Olof Westlén, Ulla Björnback-Pilz, Monika Lundell, Karin Mattsson, Anita Hallberg, Kent Hagdahl, Susan Kevari, Ulrika Algå Sundlöf, Anita Östman, Ulf Gunnarsson. 
Ansvarig för Skebohallen har varit Lars Östman. Revisor för Skebohallen har varit Carina Lindblad. 
Artistbokare har varit Rolf Hedin, Peter Johansson och Leif Östling. 
Medlemsantalet var vid årets slut ca 1000 st. 

Skebobruk den 16 februari 2015 
Styrelsen 
Eva RytterlundCarin Frössling 
Stefan EkedahlMarie Dahl 
Rolf HedinCarina Lindblad 
Robert CegerbladJan Lindstedt 
Patrik ErikssonErik Larsson 
Maria Ek


Dagordning vid årsmöte med Skebobruks Kulturförening 
Lördagen den 7 mars 2015 
 1. Mötets öppnande 
 1. Godkännande av dagordningen 
 1. Mötets behörighet 
 1. Val av mötesordförande 
 1. Val av mötessekreterare 
 1. Val av två justerare, tillika rösträknare, för mötet 
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 1. Ekonomisk berättelse 
 1. Revisorns berättelse 
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 1. Val av styrelse 
 1. Val av ersättare 
 1. Val av revisor samt ersättare 
 1. Val av valberedning 
 1. Val av midsommarkommitté 
 1. Val av ansvarig för sporthallen 
 1. Val av revisor för sporthallen 
 1. Fastställande av medlemsavgift 
 1. Kommande verksamhet 
 1. Övriga frågor 
 1. Mötets avslutande