NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

"Julklappen"

Vi har dessutom fått en fantastisk "julklapp". Efter långt förberedelsearbete har vi beviljats ett EU-bidrag för att iordningställa vinden innanför publokalen. Bidraget uppgår till 750.000 kr, och vi förutsätts stå för lika mycket i egen insats. Det rör sig alltså om stora pengar, men vi är övertygade om att det här är vår chans och att vi kommer att lyckas. Ända sedan vi köpte fastigheten 1985 har vi funderat över hur hela huset ska inredas. Mycket är redan gjort, som alla vet. Nu ges vi möjlighet att ta ytterligare steg i vår strävan att rädda järnbrukets enda kvarvarande industrilokal, samtidigt som vi ser till att huset används för våra egna kulturella och sociala behov.
Rolf Hedin ordförande Skebobruks Kulturförening

Inga kommentarer: