NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

Rapport från årsmötet‏Hej!
Jag har den stora äran att berätta att Skebobruks Kulturförening har fått en ny ordförande.
Jag har undanbett mig omval, men kvarstår i styrelsen. Vi har nu fått vår första kvinnliga ordförande och vi får dessutom en föryngring i styrelsen. Eva Rytterlund heter hon och hon har länge varit aktiv i föreningen. Grattis till valet, Eva!
Föryngringen i styrelsen förstärks också av att Robert Cegerblad invaldes. Välkommen, Robban!
På bilden Eva Rytterlund

De ordinarie ledamöterna är nu: Eva Rytterlund (ordförande), Stefan Ekedahl (kassör), Carin Frössling (sekreterare), Robert Cegerblad, Marie Dahl, Rolf Hedin, Olle Jonsson, Carina Lindblad, Jan Lindstedt och Lars Östman.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och beslöt att vi skulle amortera 50.000 kr av vårt lån i Roslagens Sparbank. Förutom de sedvanliga pubkvällarna med musik, quiz, film mm, så tar föreningen aktiv del i midsommarfirandet och musikfestivalen Sommarnattens toner i juli. Ölruset och Bärsärkagången går av stapeln den 18 maj.
Styrelsen uppdrogs att lägga fram ett förslag till stadgerevision till nästa årsmöte.
Mötet hölls i god anda och med stora förhoppningar om en fortsatt framgång.
Vänliga hälsningar Rolf Hedin

Inga kommentarer: