NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

Arbetsdag i Skebobruk.

Välkommen på en arbetsdag, lördagen 12 september. 

Vi i Bruksgatans samegendomsförening ber om hjälp till en arbetsdag för att göra fint på några av Skebos så kära platser.
Vi samlas vid museet klockan 10,00 och arbetar till 14,00. Vi kommer att dela in oss i tre arbetslag. Ta med dricka och matsäck för en gemensam fikapaus klockan 12,00 vid badplatsen.

1, Rivarlag av den gamla dansbanan som är i dåligt/farligt skick. 
Ta gärna med spett, kofötter, hammare, tigersågar och "vedsågar". El kommer att finnas.

2, Slyröjning vid och kring badet. Ta med erforderliga verktyg.

3, Röjning vid "trädgårdsavfallstippen" söder om tippen. Till arbetsdagen behövs alla. Både "Grovarbetare" och "Finlirare"

 Väl mött hälsar styrelsen i Bruksgatans Samegendomsförening.

Inga kommentarer: